Câu hỏi: Người ta có những cách hiểu nào về thị trường?

Câu hỏi: Người ta có những cách hiểu nào về thị trường?
A. Cái Chợ.
B. Nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua.
C. Diễn ra sự trao đổi giữa các bên.
D. Có thể hiểu bằng cả ba cách.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/154, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh