Câu hỏi: Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:

Câu hỏi: Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:
A. dẻo
B. dẫn điện.
C. dẫn nhiệt.
D. ánh kim.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh