Câu hỏi: Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho bề mặt Trái Đất là

Câu hỏi: Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho bề mặt Trái Đất là
A. Từ các vụ phun trào của núi lửa
B. Bức xạ Mặt Trời
C. Năng lượng từ sự phân huỷ các chất phóng xạ trong lòng đất
D. Các hoạt động sản xuất của con người

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/41, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh