Câu hỏi: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

Câu hỏi: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là
A. nguồn năng lượng trong lòng Trái Đất
B. nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.
C. nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.
D. nguồn năng lượng từ sóng, thủy triều, dòng biển.

Gợi ý câu trả lời

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là [I]nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất[/I] như: năng lượng của sự phân hủy các chất phóng xạ, sự dịch chuyển các dòng vật chất theo trọng lực, phản ứng hóa học…
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh