Câu hỏi: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

Câu hỏi: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là
A. nguồn năng lượng trong lòng trái đất.
B. nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.
C. nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.
D. nguồn năng lượng từ đại dương ( sóng, thủy triều, dòng biển,… ).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh