Câu hỏi: Nguồn nước ngọt bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất hiện nay là

Câu hỏi: Nguồn nước ngọt bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất hiện nay là
A. nước khoáng.
B. nước ngầm
C. nước mưa.
D. nước sông, hồ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/15, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh