Câu hỏi: Nguồn tài nguyên quan trọng nhấ ở khu vực Tây Nam Á là

Câu hỏi: Nguồn tài nguyên quan trọng nhấ ở khu vực Tây Nam Á là
A. Than và uranium
B. Dầu mỏ và khí tự nhiên
C. Sắt và dầu mỏ
D. Đồng và kim cương

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I.1, SGK/29 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh