Câu hỏi: Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

Câu hỏi: Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là
A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ.
B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ.
C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến.
D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi.

Gợi ý câu trả lời

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là khoáng sản thô và đã qua chế biến.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh