Câu hỏi: Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành

Câu hỏi: Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành
A. Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.
B. Khai thác khoáng sản, thủy sản.
C. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.
D. Khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh