Câu hỏi: Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh vật là

Câu hỏi: Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh vật là
A. nhiệt độ Trái Đất nóng lên.
B. khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên.
C. sử dụng chất nổ trong quá trình khai thác.
D. diện tích rừng ngày càng thu hẹp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân chính gât nên sự suy giảm đa dạng sinh vật là khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ: Đốt rừng, chặt phá rừng quá mức làm thu hẹp diện tích rừng,…

Author: Cô Minh Anh