Câu hỏi: Nguyên nhân chính làm cho hoang mạc, bán hoang mạc và xa van là cảnh quan phổ biến ở châu Phi là do

Câu hỏi: Nguyên nhân chính làm cho hoang mạc, bán hoang mạc và xa van là cảnh quan phổ biến ở châu Phi là do
A. Địa hình cao
B. Khí hậu khô nóng.
C. Hình dạng khối lớn
D. Các dòng biển lạnh chạy ven bờ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/20 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh