Câu hỏi: Nguyên nhân chính tạo nên quy luật địa ô là do

Câu hỏi: Nguyên nhân chính tạo nên quy luật địa ô là do
A. ảnh hưởng của các dãy núi chạy theo chiều kinh tuyến.
B. sự phân bố đất liền và biển, đại dương.
C. sự hình thành của các vanh đai đảo, quần đảo ven các lục địa.
D. các loại gió thổi theo chiều vĩ tuyến đưa ẩm từ biển vào đất liền.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân chính tạo nên quy luật địa ô là do sự phân bố đất liền và biển, đại dương.

Author: Cô Minh Anh