Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu củ cải đường phân bố ở phía bắc Nhật Bản do

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu củ cải đường phân bố ở phía bắc Nhật Bản do
A. khí hậu ôn đới, mùa đông lạnh.
B. khí hậu cận nhiệt đới, ẩm lớn.
C. khí hậu gió mùa, mưa nhiều.
D. khí hậu có mùa đông mát mẻ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Dựa vào đặc điểm thích nghi của cây củ cải đường và đặc điểm khí hậu phía bắc Nhật Bản. Củ cải đường: phân bố ở miền ôn đới.

Author: Cô Minh Anh