Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là
A. sự chênh lệch khí áp giữa xích đạo và vùng cận chí tuyến.
B. sự chênh lệch khí áp giữa vùng các chí tuyến và vùng ôn đới.
C. sự chênh lệch khí áp giữa bán cầu bắc và bán cầu Nam theo mùa.
D. sự chênh lệch tỷ áp giữa lục địa và đại dương theo Mùa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là sự chênh lệch tỷ áp giữa lục địa và đại dương theo Mùa.

Author: Cô Minh Anh