Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu khiến độ dày của tầng đối lưu lớn nhất ở xích đạo là do:

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu khiến độ dày của tầng đối lưu lớn nhất ở xích đạo là do:
A. Xích đạo là khu vực có vận tốc tự quay quanh trục lớn nhất nên lực li tâm lớn
B. Xích đạo là khu vực có nhiệt độ cao quanh năm nên không khí giãn nở mạnh
C. Xích đạo là nơi tập trung nhiều khí nitơ,ôxy, hơi nước nhất trên Trái Đất
D. Ở vùng xích đạo có tỉ lệ diện tích dại dương lớn hơn tỉ lệ diện tích lục địa

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân chủ yếu khiến độ dày của tầng đối lưu lớn nhất ở xích đạo chủ yếu vì xích đạo là khu vực có nhiệt độ cao quanh năm nên không khí giãn nở mạnh tạo điều kiện cho các chuyển động đối lưu phát triển lên cao.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh