Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra các dòng biển là

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra các dòng biển là
A. Chuyển động tự quay của trái đất.
B. Sự khác biệt về nhiệt độ và tỉ trọng của các lớp nước trong đại dương.
C. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng.
D. Tác động của các loại gió thổi thường xuyên ở những vĩ độ thấp và trung binh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/61 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh