Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là
A. dòng biển
B. gió thổi
C. động đất, núi lửa
D. bão

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là do gió, gió càng mạnh, sóng càng to.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh