Câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân Châu Phi thấp so với các Châu lục khác là do

Câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân Châu Phi thấp so với các Châu lục khác là do
A. xung đột tôn giáo, kinh tế đang phát triển.
B. quản lí nhà nước của các nước tốt.
C. kinh tế kém phát triển, dân số tăng nhanh.
D. trình độ dân trí cao, còn nhiều hủ tục.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân Châu Phi thấp so với các Châu lục khác là do các nước châu Phi có trình độ kinh tế kém phát triển, dân số tăng nhanh gây nên những gánh nặng lớn đới với nhiều mặt về kinh tế – xã hội – tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Author: Cô Minh Anh