Câu hỏi: Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là

Câu hỏi: Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là
A. Sự thay đổi lượng bức xạ mặt trời tới trái đất theo mùa.
B. Sự luân phiên ngày và đêm liên tục diễn ra trên trái đất.
C. Sự chênh lệch thời gian chiếu sang trong năm theo vĩ độ.
D. Góc chiếu của tia sang mặt trời đến bề mặt đất thay đổi theo vĩ độ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh