Câu hỏi: Nguyên nhân hình thành thủy triều là do

Câu hỏi: Nguyên nhân hình thành thủy triều là do
A. sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời
B. trọng lực của Trái Đất
C. sóng ngầm dưới đáy đại dương
D. gió biển

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân hình thành thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh