Câu hỏi: Nguyên nhân lớn nhất gây ô nhiễm biển và đại dương là

Câu hỏi: Nguyên nhân lớn nhất gây ô nhiễm biển và đại dương là
A. sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu trên biển và đại dương.
B. chất thải công nghiệp không quá xử lý đổ vào biển và đại dương.
C. chất thải sinh hoạt không quá xử lý đổ vào biển và đại dương.
D. đánh bắt cá bằng chất nổ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Xác định từ khóa “nguyên nhân lớn nhất” là sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu trên biển và đại dương khiến một lượng dầu lớn tràn ra môi trường biển, đại dương, rất khó để xử lí nhanh chóng và dễ dàng.

Author: Cô Minh Anh