Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến sản lượng lương thực của Trung Quốc cao nhất thế giới?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến sản lượng lương thực của Trung Quốc cao nhất thế giới?
A. Số dân hoạt động trong ngành nông nghiệp đông nhất thế giới.
B. Quỹ đất dành cho sản xuất lương thực lớn nhất thế giới.
C. Năng suất các loại cây lương thực (ngô, gạo, lúa mì) cao nhất thế giới.
D. Điều kiện tự nhiên và áp dụng thành tựu trong cải cách nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Sản lượng lương thực của Trung Quốc cao nhất thế giới, nguyên nhân chủ yếu là do: Thứ nhất là Trung Quốc có điều kiện tự nhiên thuận lợi, diện tích đồng bằng màu mỡ rộng lớn, đặc biệt là 3 đồng bằng rộng lớn ở miền Đông Trung Quốc là đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam. Thứ hai là do việc áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào trong cuộc cải cách nông nghiệp và cuối cùng là chính sách khuyến nông của chính phủ ở Trung Quốc.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh