Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây làm cho tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở Châu Phi khá cao?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây làm cho tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở Châu Phi khá cao?
A. Hủ tục, thiên tai.
B. Đói nghèo, bệnh tật.
C. Chiến tranh, thiên tai.
D. Tảo hôn, chiến tranh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng đói nghèo nghiêm trọng, các bà mẹ mang thai con trong hoàn cảnh nghèo đói, y tế khó khăn dẫn đến hệ quả suy dinh dưỡng của trẻ ngay từ trong bụng mẹ. Vì vậy, trẻ em được sinh ra trong tình trạng không đủ sức đề kháng, đói, bệnh tật, suy dinh dưỡng,… dẫn đến tử vong.

Author: Cô Minh Anh