Câu hỏi: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến các nước châu Phi còn nghèo và kinh tế kém phát triển là do

Câu hỏi: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến các nước châu Phi còn nghèo và kinh tế kém phát triển là do
A. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.
B. các cuộc xung đột sắc tộc.
C. sự yếu kém trong quản lí của đất nước
D. trình độ dân trí còn thấp, dân số tăng nhanh

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến các nước còn nghèo và kinh tế kém phát triển là do sự thống trị nhiều thế kỉ của chủ nghĩa thực dân. Ngoài ra còn do các cuộc xung đột sắc tộc, sự yếu kém trong quản lí đất nước của nhiều quốc gia châu Phi non trẻ, trình độ dân trí thấp,…

Author: Cô Minh Anh