Câu hỏi: Nguyên nhân sâu xa của “vòng luẩn quẩn”: nghèo đói, bệnh tật, tệ nạn xã hội, mất cân bằng sinh thái ở châu Phi là do :

Câu hỏi: Nguyên nhân sâu xa của “vòng luẩn quẩn”: nghèo đói, bệnh tật, tệ nạn xã hội, mất cân bằng sinh thái ở châu Phi là do :
A. Nợ nước ngoài quá lớn, không có khả năng trả
B. Do hậu quả sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản trước kia
C. Tình trạng tham nhũng, lãng phí kéo dài
D. Dân số gia tăng quá nhanh

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Dân cư châu Phi đông đúc và tăng rất nhanh, trong điều kiện nền kinh tế kém phát triển gây sức ép lớn lên các vấn đề ăn ở, y tế, giáo dục,… dẫn đến tình trạng nghèo đói, bệnh tật, khai thác tài nguyên quá mức gây mất cân bằng sinh thái.

Author: Cô Minh Anh