Câu hỏi: Nguyên nhân sinh ra lực Côriolit là

Câu hỏi: Nguyên nhân sinh ra lực Côriolit là
A. Trái Đất có hình khối cầu.
B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông.
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
D. Tục Trái Đất nghiêng 23[sup]o[/sup]27’.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/21 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh