Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:

Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:
A. Các đai khí áp phân bố liên tục theo các đường vĩ tuyến
B. Không khí chứa nhiều hơi nước thì khí áp giảm
C. Nhiệt độ càng tăng, khí áp càng giảm
D. Gió thường xuất phát từ các áp cao

Gợi ý câu trả lời

– Các đai khí áp phân bố không liên tục theo các đường vĩ tuyến mà phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.
⇒ Nhận định A chưa chính xác
– Không khí chứa nhiều hơi nước thì khí áp giảm (vì cùng khí áp và nhiệt độ như nhau, thì một lít hơi nước nhẹ hơn một lít không khí khô. Khi nhiệt độ cao hơi nước bốc lên nhiều chiếm chỗ không khí khô → làm cho khí áp giảm) ⇒ B đúng
– Nhiệt độ càng tăng, khí áp càng giảm (do t[sup]0[/sup] tăng không khí nở ra làm giảm tỉ trọng) ⇒ C đúng
– Áp cao đẩy gió, áp thấp hút gió → Gió thổi từ áp cao về áp thấp ⇒ D đúng
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh