Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác?

Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác?
A. Các khe rãnh là dạng địa hình chủ yếu do dòng nước tạm thời tạo thành.
B. Dạng địa hình tiêu biểu cho quá trình thổi mòn là các nấm đá, hang đá.
C. Địa hình hàm ếch ở bờ biển được hình thành chủ yếu do tác dụng của sóng biển.
D. Ở những vùng giá lạnh quá trình mài mòn diễn ra chủ yếu dưới tác động của băng hà.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Ý B. Dạng địa hình tiêu biểu cho quá trình thổi mòn là các nấm đá, hang đá => Chưa chính xác, vì quá trình thổi mòn tạo thành các nấm đá, cột đá; hang động là kết quả của quá trình phong hóa hóa học địa hình núi đá vôi.

Author: Cô Minh Anh