Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây đúng nhất?

Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây đúng nhất?
A. Địa luỹ là bộ phận sụt xuống giữa hai đường đứt gãy.
B. Dãy núi Con Voi là 1 địa luỹ điển hình ở Việt Nam.
C. Các dãy địa luỹ xuất hiện ở những nơi đứt gãy diễn ra với cường độ nhỏ.
D. Núi lửa thường tương ứng với địa luỹ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Vận động kiến tạo theo phương nằm ngang xảy ra ở những vùng đá cứng sẽ làm cho các lớp đá bị gãy, đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau theo phương gần thẳng đứng hay nằm ngang tạo các hẻm vực, thung lũng. Sự dịch chuyển với biên độ lớn sẽ làm cho các lớp đá có bộ phận trồi lên, có bộ phận sụt xuống, sinh ra các địa lũy địa hào. Như vậy, các nhận xét A, C, D chưa chính xác.
– Ở nước ta dãy Con Voi ở tả ngạn sông Hồng là địa lũy điểm hình nằm kẹp giữa 2 đứt gãy sông Hồng và sông Chảy.

Author: Cô Minh Anh