Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây không đúng về đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây không đúng về đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc?
A. Địa hình chủ yếu là đồng bằng phù sa màu mỡ.
B. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa.
C. Là nơi bắt nguồn của các sông lớn.
D. Khoáng sản kim loại màu là chủ yếu.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm tự nhiên của miền Đông Trung Quốc:
– Địa hình chủ yếu là đồng bằng phù sa màu mỡ -> nhận xét A đúng
– Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa -> nhận xét B đúng
– Miền Đông chủ yếu là hạ lưu các con sông -> nhận xét C: Là nơi bắt nguồn của các sông lớn -> không đúng
– Khoáng sản gồm than, dầu mỏ, quặng sắt ⇒ nhận xét D đúng.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh