Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư Nhật Bản?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư Nhật Bản?
A. Phần nhỏ dân cư của Nhật Bản sinh sống ở các thành phố ven biển.
B. Người lao động cần cù, làm việc tích cực, có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm rất cao.
C. Nhật Bản là nước đông dân, tính tới 06/2017 dân số Nhật Bản đứng thứ 11 thế giới.
D. Người Nhật rất chú trọng đầu tư cho giáo dục, y tế và giao thông công cộng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/76, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh