Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về kinh tế Nhật Bản?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về kinh tế Nhật Bản?
A. Là quốc gia lớn nhập siêu lớn nhất thế giới.
B. Đứng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI).
C. Đứng đầu thế giới về viện trợ phát triển trí thức (ODA).
D. Đứng đầu thế giới về sản xuất và sử dụng rôbôt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/82, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh