Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về số nước coi đồng tiền chung châu Âu (Ơ –rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về số nước coi đồng tiền chung châu Âu (Ơ –rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?
A. Tất cả các nước thành viên đều sử dụng đồng tiền chung Ơ –rô.
B. Vẫn còn 8 nước thành viên chưa tham gia.
C. Hiện đã có 19 nước thành viên tham gia.
D. Một số nước không thuộc EU cũng đã tự quyết đinh chọn Ơ – rô làm tiền tệ chính thức.

Gợi ý câu trả lời

Trong việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ – rô):
– Trong số 27 thành viên, đã có 19 nước sử dụng đồng tiền chung (Ơ – rô).
– Còn lại 8 nước thành viên chưa tham gia (Ví dụ: Đan Mạch, Thụy Điển,..)
⇒ Như vậy, nhận xét A: Tất cả các nước thành việ đều sử dụng đồng Ơ – rô là không đúng.
– Một số nước không thuộc EU cũng đã tự quyết định chọn Ơ – rô làm tiền tệ chính thức (Andorra, Kosovo…)
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh