Câu hỏi: Nhận định nào sau đây là không chính xác về đặc điểm dân cư của Hoa Kì?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây là không chính xác về đặc điểm dân cư của Hoa Kì?
A. Hoa Kì có số dân đông thứ ba trên thế giới.
B. Hoa Kì là đất nước của những người xuất cư.
C. Thành phần dân cư Hoa Kì rất đa dạng.
D. Phân bố dân cư Hoa Kì không đồng đều.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Đặc điểm dân cư Hoa Kì:
– Dân số đông thứ 3 trên thế giới.
– Dân số tăng nhanh, phần nhiều do nhập cư, chủ yếu từ châu Âu, Mĩ latinh, Á.
– Dân cư phân bố không đều, tập trung nhiều ở vùng Đông Bắc.

Author: Cô Minh Anh