Câu hỏi: Nhân tố chủ yếu làm tăng GDP của Hoa Kì là

Câu hỏi: Nhân tố chủ yếu làm tăng GDP của Hoa Kì là
A. sức mua của dân cư lớn.
B. bán sản phẩm công nghiệp và vũ khí.
C. hoạt động của các công ty xuyên quốc gia.
D. chuyên môn hoá trong công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/41, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh