Câu hỏi: Nhân tố chủ yếu thúc đẩy sự phát triển hoạt động du lịch của nước ta trong những năm qua là

Câu hỏi: Nhân tố chủ yếu thúc đẩy sự phát triển hoạt động du lịch của nước ta trong những năm qua là
A. dịch vụ nhà hàng, khách sạn và hướng dẫn đa dạng.
B. cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú được đầu tư, nâng cấp.
C. nền kinh tế phát triển, điều kiện sống được nâng lên.
D. tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn rất phong phú.

Gợi ý câu trả lời

Nhân tố chủ yếu thúc đẩy sự phát triển hoạt động du lịch của nước ta trong những năm qua là nền kinh tế phát triển, điều kiện sống được nâng lên. Vì khi nền kinh tế phát triển và điều kiện sống nâng lên, người dân có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng… sẽ thúc đẩy ngành du lịch phát triểnĐáp án: C

Author: Cô Minh Anh