Câu hỏi: Nhân tố đất ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của thực vật thông qua

Câu hỏi: Nhân tố đất ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của thực vật thông qua
A. Đặc tính lí, hóa của đất.
B. Tầng đất mỏng hay dày.
C. Màu sắc của đất.
D. Kích thước hạt đất và độ mềm, cứng.

Gợi ý câu trả lời

Các đặc tính lí, hóa, độ phì ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của thực vật.
Ví dụ: Đất ngập mặn có rừng ngập mặn; đất feralit đỏ vàng có rừng xích đạo, cây lá rộng; đất chua phèn có cây tràm, cây lác…
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh