Câu hỏi: Nhân tố nào ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân há cảu khí hậu Nam Á

Câu hỏi: Nhân tố nào ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân há cảu khí hậu Nam Á
A. vĩ độ
B. gió mùa
C. địa hình
D. kinh độ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. địa hình
Giải thích: (trang 34 SGK Địa lí 9).

Author: Cô Minh Anh