Câu hỏi: Nhận xét không chính xác về ngành giao thông vận tải của LB Nga?

Câu hỏi: Nhận xét không chính xác về ngành giao thông vận tải của LB Nga?
A. Đường ô tô đóng vai trò quan trọng trong phát triển vùng đông Xi bia.
B. Có thủ đô Mátcơva nổi tiếng thế giới về hệ thống đường xe điện ngầm.
C. Có hệ thống giao thông vận tải tương đối phát triển với đủ các loại hình.
D. Gần đây nhiều hệ thống đường giao thông được nâng cấp, mở rộng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh