Câu hỏi: Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi?

Câu hỏi: Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi?
A. khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn
B. khoáng sản và rừng đang bị khai thác quá mức.
C. khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
D. trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/20, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh