Câu hỏi: Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á

Câu hỏi: Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á
A. Nằm ở ngã ba của ba châu lục.
B. Tiếp giáp với nhiều vùng biển.
C. Có vị trí chiến lươc về kinh tế- chính trị
D. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.
Giải thích: trang 30 SGK Địa lí 8.

Author: Cô Minh Anh