Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây đúng với họat động ngoại thương của LB Nga?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây đúng với họat động ngoại thương của LB Nga?
A. Giá trị xuất khẩu luôn cân bằng với giá trị nhập khẩu.
B. Hàng xuất khẩu chính là thủy sản, hàng công nghiệp nhẹ.
C. Hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ, khí đốt.
D. Tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích:
– Đặc điểm hoạt động ngoại thương của Liên Bang Nga: kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng, tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, Nga là nước xuất siêu.
– Nga là nước xuất siêu (xuất khẩu > nhập khẩu).
– Nga đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên.
– Thế mạnh công nghiệp của Liên Bang Nga là các ngành công nghiệp truyền thống (chế tạo máy, luyện kim, sản xuất giấy, chế biến gỗ); các ngành công nghiệp hiện đại (điện tử – tin học, hàng không, công nghiệp vũ trụ – nguyên tử).

Author: Cô Minh Anh