Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây không chính xác về sự khác nhau về tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây không chính xác về sự khác nhau về tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc?
A. Miền Đông chủ yếu là đồng bằng còn miền Tây chủ yếu là núi và cao nguyên.
B. Miền Tây khí hậu lục địa, ít mưa còn miền Đông khí hậu gió mùa, mưa nhiều.
C. Miền Tây là thượng nguồn của các sông lớn chảy về phía đông.
D. Miền Đông giàu khoáng sản còn miền Tây thì nghèo.

Gợi ý câu trả lời

Sự khác nhau về tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây:
– Miền Đông chủ yếu là đồng bằng còn miền Tây chủ yếu là núi và cao nguyên ⇒ nhận xét A đúng.
– Miền Tây khí hậu lục địa khắc nghiệt ít mưa (hình thành các hoang mạc, bán hoang mạc) còn miền Đông khí hậu gió mùa, mưa nhiều ⇒ nhận xét B đúng.
– Miền Tây là thượng nguồn của các sông lớn chảy về phía đông (sông Hoàng Hà, Trường Giang…) ⇒ nhận xét C đúng.
– Cả hai miền đều tập trung khoáng sản giàu có: miền Đông gồm than, dầu mỏ, quặng sắt; miền Tây có dầu mỏ, quặng sắt.
⇒ Nhận xét D: Miền Đông giàu khoáng sản còn miền Tây thì nghèo là không đúng
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh