Câu hỏi: Nhật Bản là cường kinh tế thứ mấy trên thế giới

Câu hỏi: Nhật Bản là cường kinh tế thứ mấy trên thế giới
A. 1B. 2
C. 3D. 4

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B.2
Giải thích: Nhật Bản là cường kinh tế thứ 2 trên thế giới sau Hoa Kì (trang 45 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh