Câu hỏi: Nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng lên là do sự gia tăng chủ yếu của chất khí nào trong khí quyển?

Câu hỏi: Nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng lên là do sự gia tăng chủ yếu của chất khí nào trong khí quyển?
A. O[sub]3[/sub] B.CH[sub]4[/sub]
C. CO[sub]2[/sub] D.N[sub]2[/sub]O

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II.1, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh