Câu hỏi: Những năm 1997-1998 cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ quốc gia nào?

Câu hỏi: Những năm 1997-1998 cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ quốc gia nào?
A. Thái Lan
B. Cam-pu-chia
C. Việt Nam
D. Lào

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Thái Lan
Giải thích: (trang 55 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh