Câu hỏi: : Những nguyên nhân chủ yếu làm tình hình Tây Nam Á không ổn định:

Câu hỏi: : Những nguyên nhân chủ yếu làm tình hình Tây Nam Á không ổn định:
A. Vị trí chiến lược quan trọng.
B. Nguồn tài nguyên giàu có.
C. Bắc Mĩ, Châu Âu, Đông Nam Á.
D. Bắc Mĩ, Bắc Á, Châu Âu,Đông Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Châu Đại Dương.
Giải thích: trang 32 SGK Địa lí lớp 8.

Author: Cô Minh Anh