Câu hỏi: Những nước có ngành dịch vụ phát triển cao:

Câu hỏi: Những nước có ngành dịch vụ phát triển cao:
A. Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản
B. Trung Quốc, Xin-ga-po và Nhật Bản
C. Nhật Bản, Xin-ga-po và Hàn Quốc
D. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Nhật Bản, Xin-ga-po và Hàn Quốc
Giải thích: trang 28 SGK Địa lí 8

Author: Cô Minh Anh