Câu hỏi: : Những nước công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử…phát triển mạnh ở:

Câu hỏi: : Những nước công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử…phát triển mạnh ở:
A. Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản
B. Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản
C. Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc
D. Nhật Bản, Hàn Quốc và Cô-oét

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản
Giải thích: trang 27 SGK Địa lí 8

Author: Cô Minh Anh