Câu hỏi: Những nước phát triển mạnh ngành đường sông hồ là

Câu hỏi: Những nước phát triển mạnh ngành đường sông hồ là
A. Những nước ở Châu Âu nhờ vào hệ thống sông Đa nuýp và Rai nơ.
B. Hoa Kỳ, Canada và Nga.
C. Các nước ở vùng có khí hậu lạnh có hiện tượng băng hà nên có nhiều hồ.
D. Các nước Châu Á và Châu Phi có nhiều sông lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/138, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh